order online cheap canadian pharmacy canada norvasc, order cheap generic meds no rx arimidex cod next day delivery, generic medications no rx overnight neurontin with free dr consultation, order online cheap canadian pharmacy online buying zovirax, buy cheap generic meds with overnight delivery order doxycycline with cod, buy online at discount prices flagyl cod no rx required, buy cheap medications online with no prescription diflucan order, online ordering of tabs and pills with a discount cash on delivery lasix medication, buy cheap generic meds with overnight delivery prescription order cheap baclofen, online ordering of tabs and pills with a discount no prescriptions needed for premarin, pharmacy cheapest prices you ever seen generic wellbutrin in australia online,

Kompetanse

Jeg Bent Nilsen født i 1959 vokste opp på et småbruk i Sande i Vestfold. I min barndom drev mine foreldre med melkekuer hvor dyra gikk på skogsbeite og gården ble drevet på gammelt vis med hestedrift, hesjing av høy og separering av fløte. Her lærte jeg å bruke ljåen siden den ble flittig brukt utover høsten for å slå gjenveksten som nattfor til dyra. Har selv drevet gården med melkeku og smågrisproduksjon frem til 1988. Siden den gang har jeg blant annet drevet tømmerkjøring med hest i turterreng for Drammen kommune i en treårsperiode. Har videre jobbet som arbeidsleder i landbruksavdelingene i psykiatrien og fengselsvesenet. Har praktisk pedagogisk utdanning fra UMB (tidligere NLH) og har undervist ved landbrukskole i fagene skogbruk, teknikk og håndverk, naturbruk og friluftsliv. Har nå startet enkeltmannsforetak og driver som frilanser med vekt på hest og kulturlandskap. På småbruket der jeg har vokst opp har vi nå 6 melkekuer og noen ungdyr samt arbeidshester, disse er gode kulturlandskapsarbeidere som har vært på oppdrag forskjellige steder. Hestene brukes også til skogsdrift i f. eks: hytteområder/bynært skogbruk. Fra sommeren 2007 har vi leid oss en seter i Tuddal i Telemark. Her går kuene fritt i fjellet og kommer hjem hver kveld for å bli melket, veldig lik den måten gården hjemme ble drevet på i 60 åra. Vi produserer her fjellsmør, seterrømme og knaost som blir solgt fra setra. Jeg har bestandig interessert meg for gammel bondekultur og har derfor atskillige timer sammen med gamle forvaltere av kulturlandskap, (de som gjennom sin driftsform var med på å skape det.) Mine kunnskaper om sjølhusholdet og den gamle bondekulturen har jeg alike vel mest fra mine forfedre. Jeg var heldig som hadde en bestemor og en bestefar boende på gården slik at jeg kunne være med å lære av dem i deres daglige gjøremål på bruket. Det er mye takket være den kunnskapen jeg fikk med meg fra dem at jeg nå kan tilby et bredt spekter av tilbud knyttet til tradisjonsbåren kunnskap. Har også flere kurs angående emnet fra både inn og utland samt årlig kontakt med botanikere og forskere. Går nå ved høgskolen i Telemark på tradisjonsmatstudiet. Har sammen med H.P.Evensen laget videoen “Høyonna med håndredskap” som er utgitt på Landbruksforlaget. 
Var også med Ann Norderhaug i arbeidsgruppen som ga ut to filmer som oppfølgere til skjøtselsboka som ble gitt ut på samme forlag. Var på samling angående slått ved håndverksregisteret på Maihaugen. Har i 16 år vært brukt av Naturvernforbundet som instruktør for praktisk skjøtsel av slåtteeng  på deres kurs i bevaring av biologisk mangfold på Ryghsetra i Nedre Eiker. 
Holdt kurs i praktisk skjøtsel i Utladalen landskapsvernområde. Foredrag/instruksjon/kurs på slåttedager for bl.a.: Norsk landbruksmuseum, Norsk folkemuseum, Norges vel, Buskerud fylkesmuseum og ljåfabrikanten Hamre og kulturlandskapssenteret i Telemark. Kurs i ljåslått på slåttefestivalen i Hjartdal Undervisning om kulturlandskap og ljåslått i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Lager også skjøtselsplaner for spesielt verdifulle slåtteenger/kulturmark. Populært kurs for menigmann og kvinne er «sliping, innstilling og bruk av ljå»

Velkommen til
Bent Nilsen!

Dette er et enkeltmannsforetak som baserer sine tjenester på tradisjonsbåren kunnskap.

Hovedvekten av foretningsideen er todelt hvor arbeid med skjøtsel og restaurering av kulturlandskap som er/har vært preget av bondens aktivitet gjennom generasjoner, utføres i barmarksperioden.

I vinterhalvåret er det utføring av ”spesialhogst” med skogshest som fyller arbeidsdagen.

I tillegg til dette tilbyr jeg mange andre tjenester som det fremgår av menyen på venstre side. Håper siden kan være interesang for deg og hvis noen av tilbudene skulle være aktuelle, så håper jeg du tar kontakt for en uforpliktene prat.

Besøk 8potterromme.no for informasjon om vår seterdrift.