order online cheap canadian pharmacy canada norvasc, order cheap generic meds no rx arimidex cod next day delivery, generic medications no rx overnight neurontin with free dr consultation, order online cheap canadian pharmacy online buying zovirax, buy cheap generic meds with overnight delivery order doxycycline with cod, buy online at discount prices flagyl cod no rx required, buy cheap medications online with no prescription diflucan order, online ordering of tabs and pills with a discount cash on delivery lasix medication, buy cheap generic meds with overnight delivery prescription order cheap baclofen, online ordering of tabs and pills with a discount no prescriptions needed for premarin, pharmacy cheapest prices you ever seen generic wellbutrin in australia online,

Hestedrift

Arbeidshest Skogshesten kan være et godt alternativ i skogen i dag. Hesten vil ikke på noen måte være en konkurent til hogstmaskinene men være et supplemang som i enkelte tilfeller har store fortrinn med tanke på skogen, skogeier og samfunnets krav om skånsom avvirkning. I dag er det ofte maskinene som setter standarden for hvordan skogen skal drives på bekostning av skogens ideelle behov. Hestens fordeler er mange men det kan f.eks. nevnes:
 • Meget skÃ¥nsom mot terrenget og gjenstÃ¥ende skog
 • God terrengfremkommelighet, spesielt pÃ¥ snødekt mark
 • Miljøskaper, spesielt ved bynær drift
 • SkÃ¥nsom ved drifter pÃ¥ spesielt bæresvak mark
 • Meget smidig, spesielt værdifullt ved tynningsdrifter.
Ved bruk av hest kan vi få til en mye jevnere tynning pga. smidigheten men også fordi vi kan gå ned på bredden på stikkvegene, ikke skape åpne ”glenner” med påfølgende fare for snøbrekk. Vi får heller ikke noen traktorhjul som kliver på gjennstående trær og skaper råteproblematikk siden hesten har sitt marktrykk i midten av vegen istede for på sidene. Noen arbeidsoppgaver der hesten er å foretrekke i dagens skogbruk:
 • Utkjøring av frøtrær ved naturlig forynging
 • Kjøring over islagte vann
 • Utkjøring av vindfall / opprydding etter maskinhogst
 • Sluttavvirkning av smÃ¥ bestander (f.eks. pÃ¥ smÃ¥ hyller i lier eller ved billeangrep)
 • Avvirkning nær tettsteder eller mye brukte turomrÃ¥der / hytter
 • Plukkhogst, blendingsskogbruk ol.
 • Forsiktig uttak fra spesielle miljøbiotoper
 • Tynning
 • Fremkjøring av elg ved elgjakt
 • Kløving av planter frem til plantefelt
I dag har hesten en annen plass i skogbruket enn før men her følger et dikt skrevet av Carl Gustav Taubøll som beskriver "gammeltida":
Tømmerkøyrarane jog gjennom skogane dei dagar, medan dei lause kjettingstompane tromma mot det klaka tømmeret, sang i den blåe lufti, og hestebjøllene som klang skarpt og klårt på dei stille vintervegane. I mørkret om kveldane, i ljoset frå måneskiva såg du dei kome ut av skogane, hest og kar rimkvite i kulda, lunte hjem etter gardsvegane, lut i laget båe, ikkje ynskje stort, berre kvile.
arbeidshestEn annen fordel ved manuell hogst som det ikke snakkes så mye om er muligheten for økt skurandel, i enkelte drifter kan dette utgjøre relativt store summer. Dette kan langt på vei kompansere for de noe økte driftsutgiftene. Det er forøvrig mulig å søke om et tilskudd på kr. 30.- pr. kubikk for tømmer som er drevet ut med hest. Hvis du har behov for ei hestedrift, er nyskjerrig på det, eller bare ønsker å ta en hesteprat så ring eller send en e-post.

Velkommen til
Bent Nilsen!

Dette er et enkeltmannsforetak som baserer sine tjenester på tradisjonsbåren kunnskap.

Hovedvekten av foretningsideen er todelt hvor arbeid med skjøtsel og restaurering av kulturlandskap som er/har vært preget av bondens aktivitet gjennom generasjoner, utføres i barmarksperioden.

I vinterhalvåret er det utføring av ”spesialhogst” med skogshest som fyller arbeidsdagen.

I tillegg til dette tilbyr jeg mange andre tjenester som det fremgår av menyen på venstre side. Håper siden kan være interesang for deg og hvis noen av tilbudene skulle være aktuelle, så håper jeg du tar kontakt for en uforpliktene prat.

Besøk 8potterromme.no for informasjon om vår seterdrift.