Kontakt

Hvis noe av innholdet på denne nettsiden er av interesse, eller noen av tilbudene skulle være aktuelle for deg, så håper jeg du tar kontakt for en uforpliktende prat. Så kontakt meg på tlf: 994 29 901 eller send  meg en mail ved å bruke skjeamet nedenfor.

(Må fylles ut)

(Må fylles ut)

(Må fylles ut)
 

Velkommen til
Bent Nilsen!

Dette er et enkeltmannsforetak som baserer sine tjenester på tradisjonsbåren kunnskap.

Hovedvekten av foretningsideen er todelt hvor arbeid med skjøtsel og restaurering av kulturlandskap som er/har vært preget av bondens aktivitet gjennom generasjoner, utføres i barmarksperioden.

I vinterhalvåret er det utføring av ”spesialhogst” med skogshest som fyller arbeidsdagen.

I tillegg til dette tilbyr jeg mange andre tjenester som det fremgår av menyen på venstre side. Håper siden kan være interesang for deg og hvis noen av tilbudene skulle være aktuelle, så håper jeg du tar kontakt for en uforpliktene prat.

Besøk 8potterromme.no for informasjon om vår seterdrift.