order online cheap canadian pharmacy canada norvasc, order cheap generic meds no rx arimidex cod next day delivery, generic medications no rx overnight neurontin with free dr consultation, order online cheap canadian pharmacy online buying zovirax, buy cheap generic meds with overnight delivery order doxycycline with cod, buy online at discount prices flagyl cod no rx required, buy cheap medications online with no prescription diflucan order, online ordering of tabs and pills with a discount cash on delivery lasix medication, buy cheap generic meds with overnight delivery prescription order cheap baclofen, online ordering of tabs and pills with a discount no prescriptions needed for premarin, pharmacy cheapest prices you ever seen generic wellbutrin in australia online,

Tjenester

Med bakgrunn i det jeg skrev om mine kunnskaper under kompetanse, kan jeg tilby følgende:
  • Skjøtsel av eksisterende slÃ¥tteenger/ kulturlandskap.
  • Restaurering av kulturlandskap.
  • Rydding / etablering av kantsoner.
  • Oppsetting / vedlikehold av gjerder, tradisjonelle skigarder, rajegarder, spilegarder  og trÃ¥dgjerder.
  • Styving/lauving av slike gamle trær, restaurering der hvor hevden har opphørt, samt etablering av nye.

Kurstilbud

I den siste tiden har mitt angasjement gått mer i retning av kurs, foredrag og demonstrasjoner. Kurs i ljåslått, arrangerer slåttedager, og foredrag om bevaring og skjøtsel av biologisk mangfold knyttet til landbrukets kulturlandskap.

Velkommen til
Bent Nilsen!

Dette er et enkeltmannsforetak som baserer sine tjenester på tradisjonsbåren kunnskap.

Hovedvekten av foretningsideen er todelt hvor arbeid med skjøtsel og restaurering av kulturlandskap som er/har vært preget av bondens aktivitet gjennom generasjoner, utføres i barmarksperioden.

I vinterhalvåret er det utføring av ”spesialhogst” med skogshest som fyller arbeidsdagen.

I tillegg til dette tilbyr jeg mange andre tjenester som det fremgår av menyen på venstre side. Håper siden kan være interesang for deg og hvis noen av tilbudene skulle være aktuelle, så håper jeg du tar kontakt for en uforpliktene prat.

Besøk 8potterromme.no for informasjon om vår seterdrift.