order online cheap canadian pharmacy canada norvasc, order cheap generic meds no rx arimidex cod next day delivery, generic medications no rx overnight neurontin with free dr consultation, order online cheap canadian pharmacy online buying zovirax, buy cheap generic meds with overnight delivery order doxycycline with cod, buy online at discount prices flagyl cod no rx required, buy cheap medications online with no prescription diflucan order, online ordering of tabs and pills with a discount cash on delivery lasix medication, buy cheap generic meds with overnight delivery prescription order cheap baclofen, online ordering of tabs and pills with a discount no prescriptions needed for premarin, pharmacy cheapest prices you ever seen generic wellbutrin in australia online,

Husflid

Neverarbeid Har kalt siden for husflid men kunne like gjærne het arbeid med tre og andre materialer fra vår natur. Hovedinteressen/ spesialiteten er å skape produkter ut fra spesielt utvalgte emner. Det kan være emner som er valgt ut i fra:
  • Vekstforhold (næringstilgang, sollys og himmelretning, dette vil ha innvirkning pÃ¥ emnets styrke, spenst, bøybarhet og stabilitet)
  • Selvvogste former (gjør at styrken blir betydelig større pga. fÃ¥ brutte fibre i bøyer)
  • Riktig treslag (i forhold til selvimpregnering, rÃ¥te, overflate, struktur og farger)
Det er et dikt som bestandig har fulgt meg i denne prosessen, det er skrevet av Olav Aukrust og lyder som følger:
Emne – gut! Det lyt du ha, hugsar eg han farfar sa: Skal ditt arbeid framgang vinne og den drøymde siger nå, lyt du fyrst eit vyrke finne som er heilt å lite på. Hugs at då fyrst, berre då, vert kvar fager ting du lagar gjennomgod frå grunnen av. Det var lov i gamle dagar, merk deg – du og, dette krav.
Jeg behersker godt teknikker som:
  • Sveiping (tiner, øsjer, sÃ¥laup, mm.)
  • Lagging (melkeringer, kar til ølbrygging og salting, pÃ¥setting av nye bÃ¥nd)
  • Neversveiping (kaffe-sukkerbokser, markbokser, fiskeskrukker og smÃ¥ fat)
  • Vridning av vidjer (alle tenkelige varianter: spenninger, truger, kuband, sliuler, meiseband, grindhengsler, sopelimer og sveg til skigard)
  • Uthuling (kaffekopper, traug av forskjellige slag, suppeøser og grynøser)
  • Spikking (tinding av river, orv til ljÃ¥)3
En fellesnevner for disse prodektene/kunnskapene har forankring i det gamle bondesamfunnet. Den gangen var det en nødvendighet å beherske disse tingene, både å lage og kunne bruke de. I dag har vi andre matrialer å benytte oss av i hverdagen men jeg synes det er viktig å kunne bevare kunnskapene og historiene og ta de med oss videre inn i vår tid men da vesentlig til bruk i fritid eller til prydgjenstander hjemme eller på hytta. Med tanke på dette samler jeg på emner når jeg driver tømmerhogst hvor jeg ofte ser muligheter til en bruksgjenstand i et og annet tre.

Velkommen til
Bent Nilsen!

Dette er et enkeltmannsforetak som baserer sine tjenester på tradisjonsbåren kunnskap.

Hovedvekten av foretningsideen er todelt hvor arbeid med skjøtsel og restaurering av kulturlandskap som er/har vært preget av bondens aktivitet gjennom generasjoner, utføres i barmarksperioden.

I vinterhalvåret er det utføring av ”spesialhogst” med skogshest som fyller arbeidsdagen.

I tillegg til dette tilbyr jeg mange andre tjenester som det fremgår av menyen på venstre side. Håper siden kan være interesang for deg og hvis noen av tilbudene skulle være aktuelle, så håper jeg du tar kontakt for en uforpliktene prat.

Besøk 8potterromme.no for informasjon om vår seterdrift.