Betydningen av kulturbeites påvirkning på kjøttkvalitet

Klikk på linken nedenfor for å åpne folderen. Nyttigare Kött - Rikare landskap Ps. Du må ha Adobe reader for å lese dette PDF dokumentet. Adobe reader kan lastes ned gratis fra sidene til Adobe.

Du kan dessverre ikke kommentere på denne posten.